Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

     

Kinc chú Đại Bi 5 biến chuyển thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe khiếp chú Đại Bi 5 biến chữ to, đọc dễ, dành cho Phật tử không ở trong.
Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

Crúc Đại Bi phía trong Kinc Đại bi trọng tâm đà la ni của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh làm sao tụng trì thần chụ Đại Bi Ngoài ra bị đọa vào tía con đường ác, ko được sinh về những cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chính giác.

*

Kinc chú Đại Bi 5 đổi thay cho Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra pphân tử duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha người yêu đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế

29. Ma ha pphân tử xà domain authority đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá trả giá ra

34. Mạ mạ pphân tử ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa pphân tử sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm: Da Mặt Sần Sùi Và Ngứa Là Bệnh Gì? Cách Điều Trị Ra Sao? Da Mặt Bị Sần Sùi Và Ngứa Là Nguyên Nhân Do Đâu


Xem thêm: Cách Làm Vòng Tattoo Nhiều Kiểu Hotgirl, Hướng Dẫn Làm Vòng Tattoo Choker Cá Tính


Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn quan sát và theo dõi tử vi phong thủy đông phương nhằm cập nhật thêm phần lớn ban bố hữu ích không giống.


Chuyên mục: Làm đẹp

Dành cho bạn