Lịch khám bệnh hành chánh

     

* Giờ thao tác làm việc hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


Phòng Thứ 2 Thđọng 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thđọng 6 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Thương Mại Dịch Vụ 01 Thương Mại & Dịch Vụ 02 Dịch Vụ Thương Mại 03 Dịch vụ 04 Thương Mại Dịch Vụ 05 Thương Mại & Dịch Vụ 06 Thương Mại & Dịch Vụ 07 Dịch vụ 08 Thương Mại Dịch Vụ 09 Thẩm mỹ da Thđộ ẩm mỹ da Thđộ ẩm mỹ domain authority 009 015 Bệnh domain authority nặng nề - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ em 010 014 017 018 Dịch Vụ Thương Mại 10 Dịch Vụ Thương Mại 11 Phường.111 - VIPhường. - Nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 Phường.219-Prúc khoa P.220-DV-Prúc khoa ĐỐT ĐIỆN 217 VIP_4 P.113 - DV - Nam khoa 115 116 117 118 P.112 - Nam khoa Phường.221-VIP-Phú khoa
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kyên ổn Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Tkhô giòn Hùng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc (DD)
Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc LS2 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Đỗ Thị Tkhô giòn Tâm
Bs.Trầm Minc Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minch Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minc Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Tkhô giòn Giang
Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh khô Phương Bs.Võ Thanh khô Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Quận Hoàng Mai - Hà Nội Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Huỳnh Thị Tkhô giòn Thùy
Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Văn uống Phước
Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minc Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Huỳnh Thị Tkhô cứng Thùy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minch Đoàn Bs.Phan Minc Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Phạm Thị Kyên Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS P..KHTH Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Lê Minch Dũng Bs.Lê Minh Dũng
Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Tkhô giòn Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minc Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
Bs.Huỳnh Thị Thanh hao Thùy Bs.BS Phường.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh khô Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh khô Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Tkhô hanh Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kyên ổn Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Hà Văn Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Thanh hao Thảo Bs.Vũ Thị Pmùi hương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan
Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Bs.Nguyễn Tkhô nóng Hùng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Trọng Hào
Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh hao Trúc Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Tkhô hanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Tkhô hanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minch Lợi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.BS BM PNT Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em
Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minch Đoàn
Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Hà Văn Phước Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minc Lợi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh khô Thơ Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh


Chuyên mục: Làm đẹp