đoạn cuối tình yêu

     
Còn khóc bỏ ra em thôi bi đát bỏ ra em Dù gồm thương nhức tôi cũng xa rồi Ngày nao ta mơ chung đôi Ngờ đâu ni chia nhị nơi Vui ai oán ai biết trong đời. Ðừng trách nghe anh xin gọi đến em Tình éo le buộc phải tình lỡ duim tình Thì thôi anh quên, anh quên Cthị trấn xưa đến anh cho em... Ðể một fan... theo lốt... đời.ĐK:Mãi mãi bí quyết cách nhau chừng rồi. Quyến luyến giây phút không tránh. Nghứa hẹn ngào ôi nói sao nên lời. Đọa đày ai khiếng xui nhì người Thà chớ biết nhau thì thôi. Giờ hầu như tlỗi xưa xin trả mang đến em. Trời đang phân chia trung thành ko thành. Đường em, em đi em đi. Đường anh, anh đi anh đi. Kỷ niệm vùi theo mon ngày...


Bạn đang xem: đoạn cuối tình yêu


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Đeo Đai Nịt Bụng 38 Cm Suốt 18 Tiếng Để Có Vòng Eo Nhỏ Nhất Thế Giới

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: ĐÁº¯P MặT Nạ Dæ°Á»¡Ng Da Sau Sinh CầN Chú Ý NhữNg 7 đIểM Nào? ?

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Chuyên mục: Làm đẹp