Một cũng chấp hai cũng chấp

     

Chúa gởi Am Môn mang đến Mi Đô Ni để giải cứu các anh em của ông hiện nay đang bị cầm tù—Am Môn với La mô Ni gặp gỡ thân phụ của La mô Ni là vua cai trị toàn lãnh thổ—Am Môn cần vị vua già này chấp thuận đồng ý để thả các bạn bè của ông ra. Khoảng tầm 90 trước T.C.

Bạn đang xem: Một cũng chấp hai cũng chấp


1 cùng chuyện rằng, sau khi họ đã tùy chỉnh cấu hình xong giáo hội trong xứ đó, vua La mô Ni mong mỏi rằng Am Môn sẽ thuộc đi cùng với vua mang lại xứ Nê Phi nhằm vua rất có thể giới thiệu ông với thân phụ mình.

2 cùng tiếng nói của Chúa đã đi đến với Am Môn nhưng rằng: Ngươi chớ đi lên xứ Nê Phi, vày này, vua xứ này sẽ tìm phương pháp giết ngươi; dẫu vậy ngươi hãy mang lại xứ mi Đô Ni; bởi này, anh của ngươi là A Rôn, với cả Mơ Lô Ki thuộc Am Ma đang bị cầm tù.

3 lúc này chuyện rằng, khi Am Môn nghe vậy, ông đã tâu cùng với vua La mô Ni rằng: Này, anh và đông đảo người bằng hữu của thần hiện nay đang bị cầm tù sinh sống Mi Đô Ni, vậy thần yêu cầu đi mang lại đó để giải cứu họ.

4 Bấy giờ đồng hồ vua La mô Ni bèn nói cùng với Am Môn rằng: Trẫm biết nhờ asức mạnh mẽ của Chúa mà khanh rất có thể làm được toàn bộ mọi chuyện. Cơ mà này, trẫm vẫn đi cùng với khanh đến xứ mày Đô Ni; bởi vì vua của xứ mày Đô Ni thương hiệu là An Ti Ôm Nô, là chúng ta của trẫm; vậy trẫm đang đi cho xứ mày Đô Ni nhằm tâng bốc vua xứ ấy, cùng ông ta đã tha các bạn bè của khanh ra khỏi bngục tù. Bấy tiếng vua La mô Ni hỏi ông rằng: Ai bảo mang lại khanh biết là các bằng hữu của khanh hiện giờ đang bị cầm tù?

5 Am Môn bèn đáp lời vua rằng: không một ai nói đến hạ thần biết kế bên Thượng Đế. Ngài đang bảo hạ thần rằng: Hãy đi cứu giúp các bằng hữu ngươi vì họ hiện nay đang bị cầm tội nhân trong xứ mày Đô Ni.

6 Bấy giờ, khi vua La mô Ni nghe nói như vậy, ông ngay thức thì truyền cho những tôi tớ sửa biên soạn angựa xe mang lại ông đi.

7 Rồi ông bảo Am Môn rằng: Đi, trẫm vẫn đi với khanh xuống xứ mi Đô Ni, ở kia trẫm đã năn nỉ vua tha các anh em khanh thoát khỏi ngục tù.

8 cùng chuyện rằng, trong những lúc Am Môn cùng vua La mô Ni đang hành trình dài đến đó, họ chạm mặt thân phụ của La mô Ni là vị vua acai trị toàn lãnh thổ.

9 với này, vua thân phụ bảo La mô Ni rằng: vì sao con chưa đến dự ađại yến vào trong ngày trọng đại kia khi thân phụ thết đãi các nam nhi và dân của cha?

10 và vua còn hỏi thêm rằng: Vậy chớ con đi đâu với tên Nê Phi này, là một trong trong số những con cháu của akẻ nói dối?

11 và chuyện rằng, La tế bào Ni nói mang lại vua phụ vương hay ông định đi đâu, bởi ông sợ làm phật lòng vua cha.

12 cùng ông còn nói đến vua cha hay tại sao đã làm cho ông buộc phải ở lại trong xứ mình mà bắt buộc đến dự buổi đại yến vì vua cha thết đãi.

13 với bấy giờ, khi La tế bào Ni kể mang lại vua phụ vương nghe hết rất nhiều điều này, thì này, ông cực kỳ đỗi quá bất ngờ vì vua phụ thân đã khó chịu ông và nói rằng: La tế bào Ni, ngươi lại đi giải thoát cho những tên Nê Phi này là con cháu của kẻ giả dối à? Này, kẻ đó đã bóc tách lột tổ phụ bọn chúng ta; với nay bé cháu của hắn lại đến với họ để cần sử dụng mưu tế bào xảo trá nhưng mà lường gạt chúng ta, nhằm chúng hoàn toàn có thể cướp tách của cải của họ nữa.

14 Bấy tiếng vua phụ vương ra lệnh La mô Ni buộc phải dùng gươm giết chết Am Môn. Và vua phụ vương còn chỉ định cho ông không được đi mang lại xứ ngươi Đô Ni, mà phải cùng cùng với vua phụ thân trở về xứ aÍch Ma Ên.

15 cơ mà La mô Ni thưa với vua thân phụ rằng: nhỏ không thể giết chết Am Môn được, và nhỏ cũng cần thiết đi về xứ Ích Ma Ên, mà lại con phải đi cho xứ ngươi Đô Ni nhằm giải thoát đến các đồng đội của Am Môn, vì bé biết rằng họ là những người công minh và là những vị tiên tri thánh của Thượng Đế chân thật.

16 Bấy giờ lúc vua phụ vương nghe nói hầu như lời này, ông liền bực tức tuốt gươm ra định chém con ngã gục xuống đất.

Xem thêm: Tẩy Tóc Bao Nhiêu Tiền ? Chuẩn Bị Tinh Thần Đối Mặt Với 3 Điều Sau Nhé!

17 cơ mà Am Môn vẫn tiến ra rào cản mà rằng: Này, xin đại vương chớ thịt hoàng tử của bệ hạ; mặc dù nhiên, atốt hơn đề xuất để hoàng tử xẻ xuống thay vị bệ hạ, vì này, hoàng tử đang biết bhối cải lỗi lầm của mình; nhưng mà nếu thánh thượng ngã xuống trong từ bây giờ trong cơn giận dữ của mình, thì linh hồn đại vương sẽ không được cứu vãn rỗi.

18 Vả lại, đại vương nên kiên nhẫn một chút, bởi nếu bệ hạ agiết bị tiêu diệt hoàng tử là 1 trong những người vô tội, thì ngày tiết của hoàng tử sẽ kêu gào từ bỏ dưới khu đất lên đến hoàng thượng Đế của người để cho sự trả thù đang giáng xuống bệ hạ, và bao gồm thể bệ hạ sẽ bị mất blinh hồn mình.

19 Bấy giờ lúc nghe đến Am Môn nói các lời này, vua phụ vương bèn trả lời rằng: Ta biết giả dụ ta giết con trai ta thì ta vẫn làm đổ máu kẻ vô tội; vì thiết yếu ngươi new là fan tìm giải pháp sát sợ nó.

20 với vua thân phụ dang tay ra nhằm giết Am Môn, cơ mà Am Môn gửi kiếm lên kháng trả phần nhiều đường gươm của ông và còn tiến công vào cánh tay của ông khiến cho ông không thể sử dụng cánh tay ấy được nữa.

21 Bấy giờ vua thân phụ thấy rằng Am Môn rất có thể giết bản thân được, ông bèn van nài Am Môn tha mạng sống và làm việc cho mình.

22 tuy thế Am Môn chuyển gươm lên mà nói cùng với ông rằng: Này, hạ thần sẽ đánh bệ hạ nếu chúa thượng không chấp nhận với hạ thần rằng các bằng hữu của hạ thần sẽ tiến hành thả ra khỏi ngục tù.

23 Bấy giờ vày vua sợ mất mạng nên nói rằng: ví như ngươi tha mang lại ta thì ta vẫn ban đến ngươi bất cứ những điều gì ngươi xin, mặc dù rằng đó là 1 trong nửa quốc gia của ta cũng được.

24 Bấy giờ lúc Am Môn thấy rằng mình đã sai khiến được ông vua bao gồm tuổi này làm theo ý mong mỏi của mình, ông bèn nói với vua rằng: Nếu bệ hạ chấp nhận cho các bạn bè của hạ thần được thả ra khỏi ngục tù, với nếu hoàng thượng cũng đồng ý cho La mô Ni được vắt giữ quốc gia của người, và đại vương không khó tính người, trái lại còn để cho tất cả những người được tùy ý hành vi theo những mong ước riêng của bản thân trong abất cứ điều gì mà fan nghĩ tới, thì hạ thần đã tha mang lại bệ hạ, bằng không, hạ thần đánh đại vương gục xuống khu đất ngay.

25 Bấy giờ khi Am Môn nói hoàn thành những lời này, vua cảm thấy vui mắt vì mạng sống của chính mình được toàn vẹn.

26 với khi vua thấy Am Môn không tồn tại ý muốn giết mình với vua còn thấy lòng ưu ái khổng lồ của ông so với hoàng tử La tế bào Ni, vua cực kỳ đỗi quá bất ngờ mà nói rằng: do những điều ngươi yên cầu ta làm chính là thả các đồng đội ngươi, cùng cho con trai ta là La mô Ni được vắt giữ vương quốc của nó, này, ta chấp nhận với ngươi rằng, con trai ta sẽ được nắm giữ quốc gia của nó từ nay cho đến mãi mãi về sau, và ta sẽ không cai trị nó nữa—

27 với ta cũng đồng ý với ngươi là các bạn bè ngươi sẽ tiến hành thả ra khỏi ngục tù; và ngươi cùng các bằng hữu ngươi rất có thể đến cùng ta tại vương quốc của ta, bởi ta rất mong ước được chạm chán ngươi. Bởi vua hết sức đỗi không thể tinh được về hầu hết lời của ông sẽ nói, và luôn cả đa số lời vị hoàng tử La tế bào Ni đã thốt ra, phải ông amuốn học hỏi những điều đó.

28 với chuyện rằng, Am Môn với La mô Ni lại tiếp tục cuộc hành trình dài đến xứ ngươi Đô Ni. Và La mô Ni chiếm được tình cảm của vua xứ ấy, vì vậy mà các anh em của Am Môn được dẫn thoát ra khỏi ngục tù.

29 cùng khi Am Môn gặp mặt họ, ông rất đỗi đau lòng, vị này, họ trần truồng và da thịt họ trầy trụa mọi nơi bởi vì bị trói vì chưng những dây thừng rắn chắc. Họ còn bị đói khát và chịu đựng đựng đủ phần đông thứ cùng cực khác; tuy vậy họ hết sức akiên nhẫn trong đa số sự âu sầu của mình.

Xem thêm: Cách Chữa Giãn Mao Mạch Ở Mặt, Cách Điều Trị Giãn Mao Mạch Đơn Giản

30 Và bài toán đã xảy ra như vậy cũng do số phận họ đã trở nên rơi vào một trong những dân tộc chai đá cùng cứng cổ hơn. Vậy đề xuất chúng không chịu đựng nghe theo rất nhiều lời của họ, bọn chúng đã đánh đuổi họ từ bên này qua nhà khác, với từ chốn nọ qua vùng kia cho đến lúc họ mang đến xứ mày Đô Ni; cùng ở đấy, họ bị tóm gọn giam vào ngục thất, với bị trói bởi adây thừng rắn chắc, với bị giam cầm trong ngục thất những ngày, với rồi được Am Môn cùng La tế bào Ni cho giải cứu.