TÁC DỤNG CỦA BỘT CÁM GẠO

     

Tinh bột cám gạo nguyên chất là sản phẩm có không ít dinh dưỡng và khoáng chất, chăm để vệ sinh trắng, đắp mặt, tẩy tết bài bác chết và chữa viêm lỗ chân lông rất tốt.


30.000₫","sku":"TCG","variation_description":"","variation_id":11534,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_khoi-luong":"500g","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"cam-gao","caption":"","url":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao.jpg","alt":"bu1ed9t cu00e1m gu1ea1o nguyu00ean chu1ea5t","src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-600x720.jpg","srcset":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-600x720.jpg 600w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-250x300.jpg 250w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-853x1024.jpg 853w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-768x922.jpg 768w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-570x684.jpg 570w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-130x156.jpg 130w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-130x156.jpg","gallery_thumbnail_src_w":130,"gallery_thumbnail_src_h":156,"thumb_src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-570x684.jpg","thumb_src_w":570,"thumb_src_h":684,"src_w":600,"src_h":720,"image_id":11546,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"130.000₫","sku":"TCG","variation_description":"","variation_id":11535,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_khoi-luong":"1kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":240000,"display_regular_price":240000,"image":"title":"cam-gao","caption":"","url":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao.jpg","alt":"bu1ed9t cu00e1m gu1ea1o nguyu00ean chu1ea5t","src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-600x720.jpg","srcset":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-600x720.jpg 600w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-250x300.jpg 250w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-853x1024.jpg 853w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-768x922.jpg 768w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-570x684.jpg 570w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-130x156.jpg 130w, https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-130x156.jpg","gallery_thumbnail_src_w":130,"gallery_thumbnail_src_h":156,"thumb_src":"https://thammyviennhatmy.vn/wp-content/uploads/2022/08/cam-gao-570x684.jpg","thumb_src_w":570,"thumb_src_h":684,"src_w":600,"src_h":720,"image_id":11546,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"240.000₫","sku":"TCG","variation_description":"","variation_id":11536,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
cân nặng
thuốc lenvaxen 4 mg