Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô

     

Giup mk bt này với:

*
-Có 2 nguyên tắc kìm cùng choòng. Người ta ước ao nhổ cây kim gyên ổn chặt vào một tấm mộc. Theo em bắt buộc cần sử dụng qui định nào? Vì sao?-Thế như thế nào là việc bay khá, dừng tụ? Tốc độ cất cánh hơi của 1 hóa học lỏng phụ thuộc vào những nguyên tố nào? Tại sao sấy tóc lại làm tóc mau khô?
Nếu chúng ta hỏi
, các bạn chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng khi chúng ta Để ý đến trả lời, bạn sẽ thu về vội vàng bội!

Dành cho bạn